Årsmøte til Foreningen for omplassering av dyr avholdes mandag 19. juni kl 1800, i meninghetssalen til Mortensrud kirke, Helga Vaneks vei 15, 1291 Oslo.

Frist for innmelding av saker til årsmøtet settes til 2. juni 2017.

 

Her kan du laste ned følgende dokumenter som vil bli presentert på FODs årsmøte:

Årsmøtedokumenter-2017