Besøke FOD-gården

Hundeavdelingen:

Hundeavdelingen har ikke åpningstider for besøkende uten avtale. Årsaken er at hundene
trenger ro og forutsigbarhet.
Vi arrangerer besøksdager første søndag i måneden. Da kan alle nysgjerrige få informasjon
om hvem vi er og hvordan vi jobber på FOD. Da kan du også få informasjon om våre hunder. Her er også alle velkommen som ønsker å bli frivillig på gården eller om du er interessert i omplassering.

Velkommen til besøksdag 7. oktober!

Kattehusets åpningstider:

Mandag, onsdag og fredag: kl 1100-1300 og 1800-2100
Tirsdag og torsdag: kl 1800-2100
Helg: kl 1200-1330

Besøk av skoleklasser, institusjoner o.l.
Alle besøk fra skoleklasser, institusjoner o.l., må avtales på forhånd! Ta kontakt med
fod@fod.no.
Ved slike besøk skal den ansvarlige ledsageren fremvise identifikasjon, informere om hvilken skole/institusjon man kommer ifra, hvor mange personer det er i gruppen og eventuelt hvilke andre ledsagere som er med.

Vi minner samtidig om at FOD-gården primært er et hjem for dyr som har behov for nye hjem og at det ikke alltid ville være mulighet til å besøke og hilse på dyrene.