Målfrid er født ute av en tam kattemor Cleopatra, og ble meldt inn til oss da de dukket opp på en terrasse på Bjørndal. Familien kom til oss på kattehuset 24.6.15, men Målfrid gjemte seg bort, så vi fikk ikke tak i henne før 26.6.15.
Målfrid er foreløpig en skeptisk liten frøken, men hun leker og koser seg med brødrene sine, og blir tryggere dag for dag. Hun har fått sin første vaksine. Veterinær tror hun er født ca 15.mai 2015.
Målfrid skal nå i fosterhjem for å bli enda litt tryggere før hun omplasseres. Hun ønsker seg trygge utemuligheter. Målfrids nye eier må forplikte seg til å kastrere henne innen hun er ca seks måneder gammel, samt sørge for tatovering «M» eller «ID» i øret samtidig.

(Målfrid er reservert!)