Foreningen for omplassering av dyr (FOD) er en ideell organisasjon som tar vare på og skaffer hjem til hunder og katter som er hjemløse eller ikke lenger kan tas vare på av andre. Foreningen driver FOD-gården på Klemetsrud syd i Oslo. FOD-gården er et hjem-mellom-hjem for om lag 60 hunder og katter med ulik personlighet og bakgrunn. Foreningen baserer seg hovedsakelig på frivillig innsats, men har lønnede medarbeidere som organiserer den praktiske daglige driften.
Foreningen søker nå etter flere nye medarbeidere som primært vil arbeide på foreningens hundeavdeling. Hundeavdelingen huser til enhver tid inntil 30 hunder. Flere av dyrene har gjennomgått store traumer før de kom til FOD-gården, og ivaretakelsen og håndteringen av dem krever spesialkompetanse. Arbeidsdagen er fordelt på to skift syv dager i uken, og arbeidstakere arbeider turnus.

Arbeidsoppgavene består blant annet i:

  • Individuell oppfølgning av hver enkelt hund, herunder aktivisering, lufting og medisinering
  • Tilberedelse av måltider
  • Renhold og hygiene
  • Organisering av frivillige
  • Mottak av og informasjon til besøkende
  • Bruk og rapportskriving i foreningens databasesystem
  • Annet forefallende og administrativt arbeid på gården

Foreningen leter etter deg som har en genuin interesse for dyrevelferd og samtidig har erfaring med å ha selvstendig lederansvar fra arbeidslivet. Du må være i stand til å forstå og håndtere hunder i alle størrelser med ulik adferd og spesielle behov. De fleste hundene befinner seg i størrelsesjiktet 25-50 kg, og vi forutsetter at du som vår nye medarbeider er i stand til å håndtere enhver hund uavhengig av størrelse og styrke. Noen av hundene har problemer med å stole på nye mennesker som følge av traumer i fortiden, og du må på grunnlag av reell kompetanse og erfaring være i stand til å bli kjent med og håndtere disse hundene på en forsvarlig måte. Til enhver tid må du kunne ha oversikt over hvordan hver dyr har det, og ha dyrenes ve og vel i fokus. Du må være ryddig og klare å fatte de rette beslutningene på egen hånd.

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er vesentlig, da arbeidet i stor grad også omfatter andre personer. Det er krav om at du behersker norsk muntlig og skriftlig. Du må kunne identifisere deg med foreningens verdigrunnlag og gå helhjertet inn for å skape en god hverdag for alle dyrene og menneskene på gården.

Mye av arbeidet foregår utendørs, og du må derfor være forberedt på å arbeide kontinuerlig gjennom dagen under alle slags værforhold. Det er en forutsetning at du ved oppstart er fysisk sterk og utholdende, slik at du er i stand til å håndtere selv de største hundene og gå i flere timer uavbrutt. Førerkort klasse B er påkrevd, og det er en stor fordel om du disponerer egen bil.

Stillingsprosent og arbeidsoppgaver vil avhenge av kompetanse, erfaring og personlig egnethet.
Kun aktuelle søkere vil få tilbakemelding. Søknad og CV sendes til jobb@fod.no.