Hvordan adoptere en omplasseringshund

Våre hunder søker etter trygge og stabile hjem der de kan få tilstrekkelig med oppmerksomhet og omsorg. For hundene er det viktig at de føler at de kan stole på personene rundt seg og vite at de er verdsatte medlemmer av flokken. Hundene ønsker utfolde seg og få utløp for sine behov i trygge og forutsigbare omgivelser som ikke stiller urimelige krav og høye forventninger til dem. Alle har forskjellige forutsetninger – folk som dyr.

Vi ønsker å finne det rette hjemmet til den rette hunden. Derfor er alle som ønsker å adoptere nødt til å gå igjennom en søknadsprosess før de kan ta med seg hund hjem. Vi legger vekt på at adopsjonen fremstår som en overveid og planlagt avgjørelse.

Første skritt: Utfylling av søknadspapirer og samtale

Det første du er nødt til å gjøre er å avtale et tidspunkt for ditt først besøk. Dette besøket består av utfylling av søknadspapirer og en samtale med en av våre adopsjonsmedarbeidere om søknaden og dine planer for det fremtidige hundeholdet. På grunnlag av søknaden og samtalen kan vi danne oss en mening om hvilke hunder som kan passe inn i ditt hjem. Utfylling av papirer og samtale vil normalt foregå på kveldstid på hverdager. Send en epost til adopsjon@fod.no eller bruk skjemaet på kontaktsidene våre for å avtale når du kan komme innom.

Ved innlevering av søknadspapirer kan du bli bedt om å fremvise gyldig legitimasjon.

Andre skritt: Bli kjent med hunden

Etter at søknaden din har blitt behandlet, vil vi introdusere deg for de hundene vi føler vil passe best inn i ditt hjem. Vi ser det som helt vesentlig at du og hunden har blitt godt kjent med hverandre før hunden blir med deg hjem. Derfor er du nødt til å påregne å tilbringe tid med hunden på FOD-gården. Det vil variere fra hund til hund hvor mange ganger og hvor lang tid dere trenger sammen. Det er viktig for oss at det er en god samhandling mellom deg og hunden du ønsker å adoptere.

Tredje skritt: Prøveperiode

Dersom vi føler at du og hunden har fått tillit og kjennskap til hverandre, kan det bli aktuelt å ta med hunden hjem på en prøveperiode. Prøveperioden er til for å undersøke om hunden klarer å tilpasse seg livet i det nye hjemmet. Du må nå være helt sikker på at du ønsker å adoptere denne hunden og vil kunne ta vare på den i flere år før du tar hunden med hjem. Du er nødt til å skrive under på en avtale om vilkår for prøveperioden. Varigheten av prøvetiden skal på forhånd fastsettes, men vil normalt være 4 uker fra den dagen du tar hunden med hjem.

Fjerde skritt: Overtakelse

Dersom du har bestemt deg for å beholde hunden etter prøveperioden, inngår du avtale om adopsjon av hunden. Dette skal normalt foretas på FOD-gården.