Telefon:

Katteavdelingen: 22 61 31 21

Merk! Telefonen betjenes kun hverdager kl. 18-21.

Hundeavdelingen: 48 38 95 84

Merk! Telefonen betjenes mandag og onsdag 18-20 og lørdag 11-13.

E-post:

Bruk følgende adresser

FOD-gårdens adresse:

FOD-gården

Enebakkveien 866

1290 Oslo

FODs postadresse:

Foreningen for omplassering av dyr

Postboks 114 Mortensrud

1215 Oslo

Veibeskrivelse