Kattehuset medarbeider

Foreningen for omplassering av dyr (FOD) er en ideell organisasjon som tar vare på og skaffer hjem til hunder og katter som er hjemløse eller ikke lenger kan tas vare på av andre. Foreningen driver FOD-gården på Klemetsrud syd i Oslo. FOD-gården er et hjem-mellom-hjem for hunder og katter med ulik personlighet og bakgrunn. Foreningen baserer seg hovedsakelig på frivillig innsats, men har lønnede medarbeidere som organiserer den praktiske daglige driften.

Foreningen søker nå etter flere engasjerte medarbeidere som primært vil arbeide på foreningens katteavdeling. Katteavdelingen huser til enhver tid cirka 30 katter. Arbeidsdagen er fordelt på to skift syv dager i uken, og arbeidstakerne arbeider turnus.

Arbeidsoppgavene består blant annet i:

  • Renhold og hygiene
  • Organisering av frivillige
  • Mottak av og informasjon til besøkende
  • Stell og pleie av katter
  • Håndtering av redde katter
  • Veterinærbesøk ved behov
  • Mottak av fôr, kattesand og donasjoner – kan innebære tunge løft
  • Annet forefallende arbeid

Foreningen leter etter deg som har en genuin interesse for dyrevelferd og samtidig har erfaring med å ha ansvar fra arbeidslivet. Du må være i stand til å forstå og håndtere katter med ulik adferd og spesielle behov. Det er viktig at du er trygg på deg selv i alle situasjoner og klarer å formidle dette videre til øvrige medarbeidere, besøkende og dyrene. Til enhver tid må du ha oversikt over hvordan hvert dyr har det og ha dyrenes ve og vel i fokus. Du er nødt til å være ryddig og klare å fatte de rette beslutningene på egen hånd. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er vesentlig, da arbeidet i stor grad også omfatter kontakt og samarbeid med besøkende, frivillige og ansatte på gården. Du må kunne identifisere deg med foreningens verdigrunnlag og gå helhjertet inn for å skape en god hverdag for alle dyrene og menneskene på gården.

Førerkort klasse B er ønskelig, og det er en stor fordel om du disponerer egen bil.

Stillingsprosent vil være 25%. Du vil bli del av en fast turnus der alle jobber annenhver helg. Fleksibilitet er en stor fordel, vi trenger personer som kan stille opp på kort varsel i tilfelle sykdom hos mennesker eller dyr.

Tiltredelsestidspunkt: Snarest

Er du interessert? Send mail til leder@fod.no