Omplassering av hund

Vi opplever svært ofte at folk ber om hjelp til å omplassere en hund de av en eller annen grunn ikke kan beholde.  Ofte har de selv forsøkt å omplassere hunden på ulike nettsteder og andre kanaler, men det er vanskelig å finne en ny familie man føler seg komfortabel med å gi bort hunden sin til.  Andre ganger kan man komme ut for livshendelser som er såpass akutte at man må finne en løsning umiddelbart.

FOD setter seg ikke til doms over folk. Vi respekterer at man for eksempel på grunn av samlivsbrudd, boforhold, jobbsituasjon og lignende kommer til at det beste for hunden er å skifte hjem.

Vi prøver å bidra så godt vi kan med å finne egnede hjem. Det vil bero på konkrete forhold i den enkelte sak om det er ønskelig at hunden skal forbli i hjemmet til den omplasseres eller bringes til FOD-gården.

Hvordan går du frem hvis du er nødt til å omplassere hunden din?

Ta kontakt med oss på mail fod@fod.no. Vi sender deg da vårt skjema for omplassering som du returnerer per e-post, sammen med et bilde av hunden. Vi legger så ut hunden til omplassering på nettsidene våre.

Melder det seg interesserte, må all kontakt ved fjernomplassering gå gjennom FOD, og de potensielle eierne må møte til intervju og bli klarert av oss før det tas kontakt.  Forøvrig praktiseres alminnelig prøvetid på 14 dager.  Prøvetiden gir ny eier anledning til å undersøke hvordan personen og hundene takler hverdagen sammen. Vil ny eier etter prøvetidens utløp beholde hunden, skrives kontrakt med FOD etter at hunden er overført til oss fra tidligere eier.

Trenger du umiddelbar hjelp med omplassering av hund, må du ta kontakt snarlig, og vi vil prøve å finne plass til hunden på kennelen vår.