Fra 1. mars 2016 innfører vi endrede rutiner for besøk fra skoleklasser, institusjoner o.l. På grunn av flere uønskede hendelser må hvert besøk nå alltid avtales på forhånd. Vennligst ta kontakt med foreningen på fod@fod.no.

Ved slike besøk skal den ansvarlige ledsageren fremvise identifikasjon, informere om hvilken skole/institusjon man kommer ifra, hvor mange personer det er i gruppen og eventuelt hvilke andre ledsagere som er med.

Vi minner samtidig om at FOD-gården primært er et hjem for dyr som har behov for nye hjem og at det ikke alltid ville være mulighet til å besøke og hilse på dyrene.