Dobby gikk hjemløs sammen med mange andre katter i Son, og kom derfor i fosterhjem 23.10.12. Han er født i juni-2012, og har ikke hatt noe særlig menneskekontakt før han kom i fosterhjem. 12.12.12 ble han kastrert, id-merket og vaksinert. Dobby er veldig glad for å få kos og oppmerksomhet, men han kan fortsatt være litt skvetten. Han trenger derfor nye eiere med mye kjærlighet og tålmodighet. 26.01.13 kom han på kattehuset. 13.02.15 fikk han et trygt og godt hjem for resten av livet. Vi ønsker Dobby og hans nye familie alt godt.