FOD-gården er delt opp i en hunde- og katteavdeling, og her bor det til enhver tid mellom 20 – 30 dyr av hvert slag.

Hver hund og katt har sin egen personlighet og bakgrunn, men felles for alle dyrene er at de søker nye hjem. Når et dyr kommer til FOD-gården, starter det med blanke ark. Vi prøver å danne oss et inntrykk av hvordan dyret egentlig er og hvilket type hjem som best kan passe for det. Ikke sjelden hender det at dyrene er i dårlig helsemessig forfatning når de kommer til oss, og at de derfor er nødt til å behandles hos veterinær før det kan omplasseres videre.

Peka er en av hundene som på grunn av sin traumatiske fortid har bodd lenge på gården.

For noen hunder og katter tar det kort tid før de blir adoptert, for andre går det adskillig lengre. Det kan blant annet ha sammenheng med alder, størrelse og adferd.

Et viktig fundament i driften av FOD-gården er imidlertid at ingen dyr skal risikere å bli avlivet, med mindre det foreligger tungtveiende medisinske og dyrevelferdsmessige grunner som taler for å la dyret få slippe. Heldigvis er det sjelden at vi behøver å måtte ta dette tunge valget, og dersom det finnes alternativer, skal disse utredes og søkes gjennomført før individets liv avsluttet ved eutanasi.

Foreningen mener det er etisk forsvarlig å behandle alle dyr hvis dette kan føre til økt livskvalitet og glede. Troen på at traumatiserte hunder og katter kan rehabiliteres er sentral, og dette gjør at enkelte dyr blir boende hos oss i lang tid før de får seg et hjem. Langtidsbeboerne vil ofte ha behov for spesielle ressurser og tilrettelegging.

Daglig får vi besøk av mange av skogens fugler på fuglebrettet, og av og til kommer gårdsekornet Sniken på besøk. Frivillige turgåere kan også oppleve å treffe på elg, rådyr, rev, hare og andre av skogens vesener.