Foreningen for omplassering av dyr (FOD) ble stiftet i 1980. Siden den gang har FOD arbeidet for å finne nye hjem til hunder og katter. Årlig omplasserer foreningen omkring 400 katter og 70 hunder. 

FOD sitt arbeid utføres av både ansatte og frivillige. Det er ansatte som har hovedansvaret for ivaretakelse av dyrene som bor midlertidig på FOD gården i påvente av nytt hjem. I tillegg til disse er foreningen helt avhengig av frivillig innsats og vi har til enhver tid en stor gruppe engasjerte frivillige som bistår med både praktiske og administrative oppgaver. Les mer om hva man kan gjøre som frivillig HER.

Bilde av FOD gården

FOD sitt øverste besluttende organ er årsmøtet. Det er her styret blir valgt. Styret har ansvar for driften av foreningen mellom årsmøtene og består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Som medlem har man stemmerett på årsmøtet, les mer om medlemskap i Foreningen for omplassering av dyr HER.

FOD- gården er foreningens eget tilholdssted for dyr som venter på nye hjem. Foreningen består også av et stort nettverk av frivillige og fosterhjem utenfor gården. Hundekennelen og kattehuset samarbeider, men avdelingene driftes litt forskjellig. Mer informasjon om de to avdelingene finner du i hver sin fane under «om oss».