Foreningen for omplassering av dyr

Foreningen for omplassering av dyr ble stiftet i 1980 og har siden den gang arbeidet for å skaffe nye hjem til hunder og katter, uavhengig av type, alder eller kjønn.

Foreningens formålsparagraf:

  • FOD er en uavhengig og frittstående forening som bygger sin virksomhet på frivillig og idealistisk basis. FOD finnes kun i Oslo.
  • FOD har som mål å finne best mulig egnede overtakere av det enkelte dyr, samt bidra med råd og veiledning.
  • FOD er motstander av den pengestyrte og ansvarsløse produksjonen av kjæledyr.
  • FOD verner dyr uansett rase og alder, da det er dyret i seg selv som har verdi.