Fosterhjem for hund

Vil du være fosterhjem for en hund?  

Vi har fra tid til annen behov for både mer kortvarige og langvarige fosterhjem til hund.

Vi trenger fosterhjem av ulike grunner. Det kan være hunder som mistrives på kennel og som vi derfor ønsker fosterhjem for i påvente av nytt varig hjem. Det kan være hunder som vi ved inntak har fått lite informasjon om, og som vi derfor ønsker å kartlegge. Det kan også være ifm for eksempel operasjoner eller sykdom der vi har behov for å kunne tilby de en skjermet tilværelse, med ro og tilsyn. Varigheten på perioden for fosterhjem vil variere, alt fra 2 uker til flere mnd.

For noen hunder leter vi etter helt spesielle fosterhjem – for eksempel uten menn, landlig, hos noen som er hjemmeværende og kan gi tilsyn og selskap hele tiden, hjem uten barn/andre dyr el. For andre hunder stilles det færre krav.

Fosterhjemmene våre er frivillig. Alt av utstyr, fôr, eventuelle medisiner og veterinærbesøk dekkes av foreningen.

Kunne du tenke deg å tilby er midlertidig hjem til en hund?

Ta kontakt på omplassering@fod.no og merk eposten med «fosterhjem». Fortell gjerne litt om deg selv og hva du kan tilby. Vi vil kontakte deg for en godkjenningssamtale. Disse holdes hver tirsdag ettermiddag, fra 14:00 og utover. Samtalene holdes på gården og vi setter av en time per samtale.