Testamentariske gaver

Du kan videreføre ditt engasjement for hjemløse katter og hunder også etter din bortgang.  Slike gaver er av stor viktighet for FODs kontinuerlige arbeid med å hjelpe disse dyrene.  Testamentariske gaver er fritatt for arveavgift, og pengene vil derfor i sin helhet tilfalle de hjemløse dyrene på FOD.