FODs hundeavdeling finner nå nye hjem til over 100 hunder årlig. Det er stor variasjon i type hund og størrelse. Flertallet av hundene kommer til oss med noe atferdsproblematikk. Mange er understimulerte hunder som grunnet frustrasjon og stress tillegger seg atferder det kan være vanskelig å håndtere. Andre årsaker til at det blir behov for omplassering kan være separasjonsangst, at hunden har reagert negativt på barn, samlivsbrudd, flytting, endret jobbsituasjon eller endret helsesituasjon. Ofte treffer vi mennesker som har gjort sitt beste med hundene sine, men som ikke har hatt nok kunnskap verken før eller etter anskaffelse av det nye familiemedlemmet. Det hender også at vi får hunder via Mattilsynet og politi. 

Det å omplassere kan i mange tilfeller være det riktige å gjøre både for menneskene og for hunden. Likevel vet vi at en flytting er belastende for en hund. Vi er derfor svært nøye i prosessen med å finne nye hjem og gjøre alt vi kan for å sikre at hunden ikke må flyttes flere ganger. 

Vi får inn mange krevende hunder på FOD og har alltid fokus på å holde oss oppdatert på kunnskap. Alle ansatte på hundeavdelinger er hundeinstruktører, flere er atferdsspesialister og alle er FearFree sertifisert. Vi jobber hele tiden med å få mer kunnskap knyttet til atferd og trening, og har fått en rekke foredrag donert til både ansatte og frivillige. 

Ved ankomst får alle hunder en kontaktperson. Kontaktperson gjennomfører en kartlegging av hundens helse og atferd. Ut fra denne kartleggingen får hver av hundene individuell treningsplan. De fleste av hundene får også faste frivillige som bruker ekstra tid og bidrar til at oppholdet på gården blir så optimalt som mulig. Ved adopsjon får det nye hjemmet en innføring i denne hundens utfordringer, hvordan den er jobbet med og hva som må jobbes med videre hjemme. Vi har godt samarbeid med flere hundeskoler som gir rabatterte priser for hunder adoptert fra FOD. Slik skal alt ligge til rette for at nytt hjem skal lykkes og trives med sitt nye familiemedlem. 

På gården er det til enhver tid 12 – 15 hunder. Vi har også fosterhjem som stiller opp på kort varsel dersom det kommer inn hunder som ikke klarer å tilpasse seg tilværelsen på gården. Antall hunder vi har inne varierer, vi må alltid sikre at stressnivået på gården ikke blir for høyt. For høyt stressnivå resulterer i at trening og rehabilitering går saktere og at oppholdet på gården blir lenger enn nødvendig. Vi ser derfor at å ha færre hunder på gården samtidig, kan resultere i at vi får hjulpet flere. Det er også nødvendig å til enhver tid ha plass for hastesaker.