FOD vil med dette informere om at det er et tidligere styremedlem som har kontroll over vår offisielle Facebook-side. Dette har resultert i at vår side av saken har blitt slettet. Vi bruker derfor hjemmesiden som informasjonskanal.

Foreningen for omplassering av dyr har blitt gjort oppmerksomme på at det spres en video på facebook om at vi avliver egne hunder. Det er i innlegget gitt flere uriktige opplysninger.

Vi har i en lengre periode hatt fem hunder på en ekstern kennel.

Disse hundene ble like før jul hentet ut da vi fikk innsikt i at dyreholdet ikke var dyrevelferdsmessig forsvarlig. Hundene var ikke ivaretatt, de var ustelt og svært understimulert. Den ene ble det besluttet best å avlive, og veterinær var tilstede og utførte dette. Denne hunden var vurdert såpass farlig at grunnleggende omsorg var farlig å gi, og derfor var det dyrevelferdsmessig best å la den slippe. Dette i tråd med våre vedtekter og Dyrevelferdsloven.

De fire andre hundene lever i beste velgående, to på kennel og to i fosterhjem. Disse får nå helsesjekk, menneskelig kontakt og mental- og fysisk stimuli.

Det var trist det måtte gå så langt at både namsmann og politi måtte være med for at FOD skulle hentet ut sine egne hunder, men det var slik situasjonen ble dessverre.

Bakgrunn:

Foreningen For Omplassering av Dyr har i lengre tid hatt hunder oppstallet på et hundepensjonat. Ved besøk der, finner vi forholdene bekymringsverdige. Foreningen nektes videre å få hente ut sine hunder.

Dette gjelder 5 hunder i Foreningen sitt eie. Disse hundene står på en kennel der de ikke har noen form for miljøberikelse på områdene sine. Flertallet har ikke seng, pledd el. å ligge på. Flere av hundene står tett på hverandre, uten mulighet til å trekke seg unna for ro. Hundene er oppstallet på 1,20 x 1,20, med noe større uteområde. Hundene observeres å ha et høyt stressnivå. Hundene har stått der i flere mnd, noen over ett år. Kennelen er ikke tilpasset langtidsopphold. Kenneleier gir motstridende informasjon om hundene og hva de tilbys av aktivisering – så vidt vi har forstått får de tilnærmet ingen form for trening, heller ikke alle daglig tur. Dette er hunder som nå er understimulerte både fysisk, mentalt og sosialt. De får ikke i dag i nærheten av hva de trenger. Foreningen kan ikke se at kenneleier har tilstrekkelig kompetanse til å drive virksomheten.

En av hundene, amerikansk bulldog, er forsøkt mentaltestet, men man kom ikke så langt da hundenangrep kenneleier da bånd skulle påsettes. Ifm det siste angrepet er det åpenbart at hunden er livsfarlig og må avlives. Vi har i ettertid fått opplysninger om at hunden har angrepet flere ganger tidligere og er anbefalt avlivet av veterinær allerede for et år siden.

Foreningen nektes tilgang til egne hunder. Kenneleier er skadet (muligens invalidisert) etter å ha blitt angrepet av hunden.

Hendelsen:

Fredag før jul ankommer 4 fire stykker fra FOD-gården, namsmann, 3 politimenn, samt veterinær. To hunder blir hentet ut helt uproblematisk (de er nå i fosterhjem). Hunden som skulle avlives ble forsøkt sedert gjennom bedøvelsesmiddel blandet i leverpostei. Dessverre fungerte ikke selv ganske store doser, da hundens stressnivå var for høyt. Det måtte til slutt brukes catchpole, slik at den kunne holdes fast så veterinæren fikk satt bedøvelsessprøyte via en stang, for så å bli avlivet. De to siste fikk mat på gulvet og veterinæren kunne bedøve de med pil og blåserør. De to skulle fraktes til en annen kennel vi vet er seriøse, og som legger mye tid i å rehabilitere hunder.

Hundenes tilstand:

–        Samtlige hadde lange forvokste klør

–        Flertallet er overvektige

–        Flere har merkbart dårlig muskulatur

–        Sterk lukt generelt, og da spesielt fra munn

–        Den ene har blod i urinen

–        Det er merker etter selen i pelsen (ser ikke ut som sele er tatt av på mnd)

–        De reagerer negativt om man løfter armer/ben – bærer preg av dårlig behandling.

Under hendelsen stod kenneleier på terrassen og tok bilder og ropte skjellsord, samt kom med flere usannheter til en lokal journalist som hadde dukket opp.

Kenneleier har videoovervåkning av kennelen, og all aktivitet inne på kennelen ble tatt opp. Det har nå blitt laget en videosnutt med redigerte utvalgte klipp fra denne dagen. Og i tillegg trist musikk og mange usannheter i teksten. Videoen «Foreningen for omplassering av dyr (FOD) har begynt å avlive egne hunder.» Denne er nå lagt ut på facebook og det oppfordres til å spre videoen.

Resultatet er nå at mange, mange blir triste, sinte og frustrerte, og det er forståelig når man ser denne redigerte videoen med en tekst full av usannheter. Foreningen er avhengig av donasjoner og flere har varslet at de vil stoppe sine donasjoner på bakgrunn av denne videoen. Folk som har sett videoen har kjørt opp til FOD-gården og skjelt ut ansatte og skremt hundene. Ansatte er redde og gruer seg til å komme på jobb. Foreningen må bruke penger på advokater. De som til slutt blir skadelidende er – HUNDENE!