Hunder som kan adopteres

Vi har mange nydelige hunder som venter på å få komme til en fantastisk ny familie!

Vi har til enhver tid mellom 10-15 hunder på gården og flere i fosterhjem. Hundene blir kartlagt, helsesjekket og får et individuelt treningsopplegg. Vi jobber for at hundene fortest mulig får gode varige hjem.

Hunder som har startet introduksjon med mulig hjem legges  som reservert. Er det god match så flytter hunden i prøveadopsjon etter noen besøk på FOD-gården. Vi fører ikke lister over de som ønsker å melde sin interesse på reserverte hunder. Følg heller med på våre sider og ta kontakt om hunden igjen legges tilgjengelig.

Vi er heldige og mottar mange søknader hver mnd. Vi prioriterer godkjenningssamtaler med de vi tror vi kan ha rett match inne for. Om du tidligere har søkt på en hund og vi legger ut en annen du kan være interessert i så trenger du ikke sende nytt søknadsskjema. Det er derimot ønskelig at du sender oss en mail om dette, slik at vi kan ta en titt på søknaden igjen.

Reserverte hunder