Jim

Jim er en border collie, født 2021.

Han er oppvokst veldig sentralt i Oslo, og i mange tilfeller er ikke dette gode oppvekstvilkår for endel gjeterhunder. Han har mye negativt stress i seg, bedriver uønsket gjeting, og som gir utslag i overslagshandlinger. Han er heller ikke så godt sosialisert med andre hunder.

I rolige omgivelser uten særlige forstyrrelser er dette en flott hund med mye potensiale hos de rette menneskene. Han har vært på hundekurs, hatt privattimer hos atferdsspesialist og har jevnlig privattimer hos hundetrener sammen eier. De innser at han vil få det bedre i et roligere miljø uten så mange triggere.

Han trenger å komme til et landlig beliggende hjem, ikke boligfelt, uten mye støy og trafikk. Nytt hjem må ha forståelse for, og erfaring med gjeterhunder som har utviklet utfordrende atferd.

Jim har ingen problemer med å være alene hjemme en arbeidsdag.

Søk om å adoptere Jim

  • Hidden
  • Hidden