Tiko

OBS! Tiko er reservert, og dermed ikke tilgjengelig for adopsjon.

Søk om å adoptere Tiko

  • Kontaktinformasjon

  • Familiesituasjon

  • Boforhold

  • Hundens hverdag

  • Tidligere og nåværende dyrehold

  • Om hunden

  • Øvrig informasjon