Hva må du tenke igjennom før du adopterer hund?

Hva du må tenke igjennom før du åpner hjemmet ditt for et nytt familiemedlem…

Det er viktig at du planlegger mange år frem i tid når du skal adoptere hund. En hund lever i gjennomsnitt i 10-15 år, og du bør derfor tenke igjennom om det også passer å ha hund i fremtiden. Kanskje vil det planlagte hundeholdet komme i konflikt med andre planer du ønsker å realisere, som familieforøkelse, jobb, studier eller reise. Det er derfor vesentlig at du spør deg selv om dette er det rette tidspunktet for å adoptere hund.

Dersom det bor flere personer i samme husstand, er det viktig at alle har blitt informert og er enige om at det flytter inn en firbent skapning. Det er en stor avgjørelse å skaffe seg en hund, og hundeholdet vil få følger for alle som bor under samme tak, og ikke kun for deg som skal ha hovedansvaret. Ved mistanke om allergi, må dette avklares før du bringer en hund inn i huset.

Du må også vurdere om bostedet ditt er et egnet hjem for en hund. Selv om behovet for plass kan avhenge av individuelle faktorer som personlighet, type og størrelse, vil en hund alltid kreve noe plass. Enkelte hunder kan ha behov for spesiell tilrettelegging på grunn av adferd og helse. Du må i tillegg tenke igjennom om miljøet rundt bostedet ditt innbyr til det hundeholdet du forestiller deg. Ikke alle hunder trives i bymiljø med mange personer, trafikk og andre støyende faktorer. Dersom du er leietaker eller er andelseier i borettslag, må du undersøke hvilke regler som gjelder for hundehold der du bor.

Det er også vesentlig at du vurderer din egen økonomiske situasjon, da det raskt kan bli kostbart med et nytt familiemedlem. Hunden må ha fôr og utstyr, i tillegg til årlige sjekker og vaksiner hos veterinær. Dersom hunden blir syk og ikke er forsikret, kan beløpene for nødvendig behandling fort bli både fire- og femsifret. Din økonomi må være sterk nok til å kunne dekke både de alminnelige og de ekstraordinære kostnadene som hundeholdet medfører.

Du må også være forberedt på at du pådrar deg et stort ansvar som hundeeier. Hunden vil daglig trenge pleie, sosialisering, mosjon og aktivisering. Ansvaret du har påtatt deg vil følge med deg tidlig som sent, sommer som vinter, i mange år fremover. Våre hunder søker trygge og stabile hjem der de behandles på en forsvarlig og verdig måte og blir inkludert på lik linje med andre familiemedlemmer.

Dersom du har hunder eller andre dyr fra tidligere, er du nødt til å tenke på hvilke konsekvenser det vil få for disse at du bringer et nytt dyr inn i husstanden. Enkelte ganger vil det være ønskelig fra et dyrevelferdsmessig perspektiv at du venter med anskaffelsen av hund til disse har gått bort på grunn på grunn av alderdom eller sykdom.

Avslutningsvis er det viktig at du gjør deg noen tanker om hva slags hund som kan passe inn i ditt hjem. Hver enkelt hund vil ha forskjellige behov, både når det gjelder omgivelser, stell, veterinærtilsyn, aktivisering og øvrig mosjon.

Det er fornuftig å bruke god tid på anskaffelsen av en hund. Det er mange forhold som er nødt til å klaffe, og når det kommer en firbent inn i huset, vil det medføre en endring av hverdagen for deg og eventuelt andre medlemmer av husstanden. Erfaringsmessig er både hund og potensiell eier tjent med at sistnevnte bruker noe betenkningstid på avgjørelsen.

FOD praktiserer en prøveperiode som vanligvis vil være 4 uker fra det tidspunktet du tar hunden med hjem. Du må være rimelig sikker på at hunden vil trives i hjemmet ditt, og at den dermed blir værende hos deg før prøveperioden starter. Prøveperioden er til for å se om hunden kan tilpasse seg livet i det nye hjemmet.

Enkelte vil oppleve at alt ikke går som planlagt, og det er viktig at du informerer oss om dette snarest mulig. Mange hunder vil trenge god tid på å finne seg til rette i det nye hjemmet, og dette er noe du må ta høyde for og ha i bakhodet når du skaffer deg hund. Ofte vil både hund og eier ha godt av å gå et kurs sammen for å bedre samarbeidet dem i mellom. Etter vårt syn er positiv forsterkning der man tar tak i det gode og ignorerer det mindre gode en ønskelig form for trening. I visse tilfeller er det faktorer som ikke lar seg endre, og da vil det beste være å levere hunden tilbake.