Hvordan adoptere en omplasseringshund

Å adoptere en hund bør være en veloverveid og planlagt avgjørelse. Vi søker trygge, stabile hjem, der hundene får tilgodesett sine behov og gis uendelig med kjærlighet. Vi omplasserer kun til eiere som bruker moderne metoder, i.e positiv forsterkning. Vi godkjenner ikke eiere som bruker straff som en del av oppdragelsen.

Den første tiden med et nytt familiemedlem er det viktig å planlegge nøye slik at mennesker og dyr får en fin start. Hovedregelen er at det alltid må være noen hjemme de første to ukene etter adopsjon. I disse to ukene skal fokuset være på å bli trygg i det nye hjemmet og med menneskene som bor der. Utflukter og besøk av familie og venner må derfor vente. Hvor lang tid det tar før hunden er trygg er individuelt. Som hovedregel ber vi nye eiere regne ca 6 måneder før hunden har falt ordentlig til ro.

Det er viktig for oss å matche rett hjem til den rette hunden. Vi har derfor noen skritt i vår søknadsprosess.

1. Ta kontakt:

Vi ønsker at du tar kontakt med oss på mail: omplassering@fod.no. Du vil motta et standardsvar med link til vårt søknadsskjema. Vi går daglig gjennom søknadsskjemaer og kaller inn aktuelle til godkjenningssamtale.

2. Bli kjent med hunden:

I etterkant av samtale avtales møte med aktuell hund og dens kontaktperson. Du vil da få en innføring i hva hunden kan og hva som jobbes med. Det er viktig for oss at det er en god samhandling mellom deg og hunden du ønsker å adoptere og det vil variere hvor mange besøk som behøves før hunden en klar til å bli med hjem.

3. Prøveperiode:

Når du og hunden har fått tillit og kjennskap til hverandre blir hunden med hjem for en prøveperiode på 1 mnd. Vi vil i forkant av flyttedag ha en ny samtale der vi snakker om hva som er viktig å tenke på med den utvalgte hunden. Du kan få låne med det mest nødvendige av utstyr og vi sender med startpakke på fôr. FOD vil bistå med oppfølging og
veiledning under hele prøveperioden.

4. Adopsjon:

Etter endt prøveperiode der både hund og eier(e) trives, inngås avtale om endelig adopsjon av hunden. Dette skal normalt foretas på FOD-gården. Omplasseringsgebyr er:

Unghund (0-2 år): 4000,-
Voksen hund (over 2 år): 3500,-

Forsikring og chip overføres ved endelig overtakelse.