Hvordan adoptere en omplasseringshund

Våre hunder søker etter trygge og stabile hjem der de kan få tilstrekkelig med oppmerksomhet og omsorg. For hundene er det viktig at de føler at de kan stole på personene rundt seg og vite at de er verdsatte medlemmer av flokken. Hundene ønsker utfolde seg og få utløp for sine behov i trygge og forutsigbare omgivelser som ikke stiller urimelige krav og høye forventninger til dem. Alle har forskjellige forutsetninger – folk som dyr.

Vi ønsker å finne det rette hjemmet til den rette hunden. Derfor er alle som ønsker å adoptere nødt til å gå igjennom en søknadsprosess før de kan ta med seg hund hjem. Vi legger vekt på at adopsjonen fremstår som en overveid og planlagt avgjørelse.

Første skritt: Utfylling av søknadspapirer og samtale

Det første du er nødt til å gjøre er å fylle ut søknadspapirer. Send forespørsel på epost til omplassering@fod.no. Aktuelle søkere vil bli innkalt til en samtale med en av våre adopsjonsmedarbeidere. På grunnlag av søknad og samtale kan vi danne oss et bilde av hvilke hunder som kan passe inn i ditt hjem. Godkjenningssamtaler vil normalt foregå på ettermiddag-kveldstid tirsdag. Du kan ikke starte å bli kjent med aktuell hund før etter godkjenning. Dette avtales i etterkant av samtale.

Merk at vi kun omplasserer hunder til eiere som bruker moderne metoder, i.e positiv forsterkning. Vi godkjenner ikke eiere som bruker straff som en del av oppdragelsen. Vi anbefaler alle, uavhengig av erfaring å gå på kurs med sitt nye familiemedlem. Hjemme alene-trening er noe som alltid, uavhengig av hva hunden er vant til, skal taes gradvis. Dette er noe du må ta høyde for når du anskaffer hund

Andre skritt: Bli kjent med hunden

Etter at søknad og samtale, vil vi introdusere deg for de hundene vi føler vil passe best inn i ditt hjem. Alternativ koble deg opp med en av hundene på fjernomplassering slik at du får snakket direkte med eier og besøkt hunden. Skulle vi ikke ha riktig match for deg, lages en profil og vi setter deg på venteliste.

Vi ser det som helt vesentlig at du og hunden har blitt godt kjent med hverandre før hunden blir med deg hjem. Derfor er du nødt til å påregne å tilbringe tid med hunden på FOD-gården. Alternativt, dersom fjernomplassering, sette av tid til 2-3 hjemmebesøk. Det vil variere fra hund til hund hvor mange ganger og hvor lang tid dere trenger sammen. Det er viktig for oss at det er en god samhandling mellom deg og hunden du ønsker å adoptere.

Tredje skritt: Prøveperiode

Dersom vi føler at du og hunden har fått tillit og kjennskap til hverandre, kan det bli aktuelt å ta med hunden hjem på en prøveperiode. Prøveperioden er til for å undersøke om hunden klarer å tilpasse seg livet i det nye hjemmet. Du må nå være helt sikker på at du ønsker å adoptere denne hunden og vil kunne ta vare på den i flere år før du tar hunden med hjem. Du er nødt til å skrive under på en avtale om vilkår for prøveperioden. Varigheten av prøvetiden skal på forhånd fastsettes, men vil normalt være 4 uker fra den dagen du tar hunden med hjem.

Med hunden vil det sendes med det nødvendigste av utstyr, samt startpakke på fôr. Du vil få et «velkommen hjem» skriv med hvordan tilrettelegge første ukene i nytt hjem. I tillegg vedlegges mattilsynets veiledning for hold av dyr. Våre adopsjonsmedarbeidere stiller opp ved behov for spørsmål og råd under prøvetiden.

Fjerde skritt: Overtakelse

Dersom du har bestemt deg for å beholde hunden etter prøveperioden, inngår du avtale om adopsjon av hunden. Dette skal normalt foretas på FOD-gården.

Omplasseringsgebyr er kr 3000,- Ved noen tilfeller tilpasses dette om hunden har store helsemessige utfordringer eller er ved høy alder. I tillegg til dette kommer kostnad på overføring av chip.