Hver luke i desember er en koselig julehilsen fra en katt eller hund som har fått nytt for-alltid-hjem via FOD.
Lukene kan du åpne hver dag klokken 09.00.