Katter til adopsjon

VIKTIG INFO til alle dere som søker om adopsjon av katt fra FOD

Vi mottar veldig mange henvendelser om adopsjon av katt – langt flere enn vi har tilgjengelige katter.  I snitt får vi for tiden inn over 100 søknader pr mnd. Dette er langt over hva vi har kapasitet (frivillige) til å behandle, vi klarer ikke å tilby alle samtale om adopsjon, og det beklager vi!

Det kommer som regel også inn veldig mange forespørsler på enkelte katter – og til tider ingen på andre.  Vår målsetning er alltid å forsøke å finne det beste hjemmet til hver enkelt katt – den best mulige matchen vi klarer å gjøre mellom familien/personen som adopterer, og katten slik vi kjenner den. 
Vi vil derfor som regel gå gjennom søknader for spesifikke katter, og forsøke ut fra dem å finne den beste nye familien til pusen.  Det betyr at det er viktig å svare best mulig på spørsmålene – og angi om det er en spesiell pus dere ønsker å adoptere – dette er nå et spørsmål i spørreskjemaet! Det betyr også at mange av dere ikke blir kontaktet i første runde.

Dersom dere har et ønske eller en mulighet til å adoptere en sky pus, en pus over 10 år, en syk pus eller en pus med handicap – si fra om dette i søknaden – vi har mange slike puser – som er hos oss lenge fordi de aller fleste ønsker seg trygg, frisk og ung katt eller kattunge.

Adopsjonsprosessen vår er også påvirket av coronapandemien. For å beskytte både dere og våre frivillige og fosterhjem, er prosedyrer for godkjenningssamtaler og for besøk til kattehuset og til fosterhjem litt annerledes enn tidligere. Det kan dessverre bety at ting tar lengre tid enn vanlig.

Vi håper at flest mulig har tålmodighet med oss. Vi vil ta kontakt så raskt vi har mulighet til det. Vi ønsker å fortsette med å få omplassert puser ut i nye hjem, for å kunne hjelpe de mange der ute som stadig trenger å komme inn!

Sorter og filtrer

Sorter etter:
Inne / ute?

Reserverte katter