Medlemskap

Ved å melde deg inn som støttemedlem i Foreningen for omplassering av dyr, kan du være med på å gjøre en forskjell for hjemløse dyr.  Sammen kan vi oppnå mye, og det årlige beløpet du betaler som støttemedlem vil bli brukt på nødvendige utgifter i forbindelse med driften av FOD-gården. Det gjør blant annet at vi kan fortsette vårt arbeid med å rehabilitere og behandle traumatiserte og syke dyr.

Én gang i året vil du motta vårt medlemsblad med informasjon om driften av foreningen, historier fra FOD-gården og vårt syn på aktuelle etiske spørsmål. Du har også møte- og stemmerett på foreningens årsmøte.

Det årlige bidraget for støttemedlemskap er kr 400.

Velkommen som støttemedlem i Foreningen for omplassering av dyr!

Klikk her for å melde deg inn som medlem