Det årlige bidraget for støttemedlemskap er kr 400,-.  Én gang i året vil du motta vår kalender med bilder fra livet på gården, informasjon om driften av foreningen, historier fra FOD-gården og vårt syn på aktuelle etiske spørsmål. Du har også møte- og stemmerett på Foreningens årsmøte.