Å adoptere en hund bør være en veloverveid og planlagt avgjørelse. Vi søker trygge, stabile hjem, der hundene får tilgodesett sine behov og gis uendelig med kjærlighet.

Vi omplasserer kun til eiere som bruker moderne metoder, i.e positiv forsterkning. Vi godkjenner ikke eiere som bruker straff som en del av oppdragelsen. Vi anbefaler alle, uavhengig av erfaring å gå på kurs med sitt nye familiemedlem.

Den første tiden med et nytt familiemedlem er det viktig å planlegge nøye slik at mennesker og dyr får en fin start. Hjemme alene-trening er noe som alltid, uavhengig av hva hunden er vant til, skal taes gradvis. Sett av minimum to uker der det alltid er noen hjemme. Fokuset de første ukene er å skape et trygt hjemmemiljø med menneskene som bor der. Utflukter og besøk av familie og venner må derfor vente.

Foto: Daniel

Hvor lang tid det tar før hunden er trygg er individuelt. Som hovedregel ber vi nye eiere ca 6 måneder før hunden har falt ordentlig til ro. 

Det er viktig for oss å matche rett hjem til rett hund. Noen ganger kan prosessen gå fort. Andre ganger må man belage seg på å stå litt på vent for rett match.

Fortsatt interessert? Vi har noen skritt i vår søknadsprosess:

 1. Ta kontakt
  Vi ønsker at du sender inn søknadsskjema eller tar kontakt med oss på mail: omplassering@fod.no der du vil motta et standardsvar med linken til dette søknadsskjemaet. Vi kaller inn aktuelle til godkjenningssamtale 
 1. Bli kjent med hunden
  I etterkant av samtale avtales møte med aktuell hund og dens kontaktperson. Du vil da få en innføring i hundens historikk og vår kartlegging av hunden. Det er viktig for oss at det er en god samhandling mellom deg og hunden du ønsker å adoptere og det vil variere hvor mange besøk som behøves før hunden en klar til å bli med hjem. Minimum tre besøk før flytt.
 2. Prøveperiode
  Når du og hunden har fått tillit og kjennskap til hverandre blir hunden med hjem for en prøveperiode på 1 mnd. Vi vil i forkant av flyttedag ha en ny samtale der vi snakker om hva som er viktig å tenke på med den utvalgte hunden. FOD vil bistå med oppfølging og veiledning under hele prøveperioden. 
 3. Adopsjon 
  Etter endt prøveperiode der både hund og eier(e) trives avtales endelig adopsjon av hunden. Omplasseringsgebyr er 4000,- for valp (0-2år) og 3500,- for voksen hund. Merk at på hunder som er NKK registrert så kommer gebyr for eierskifte til NKK i tillegg.

Trenger du hjelp til å omplassere hunden din?

Dersom du trenger vår bistand for å omplassere hunden din ønsker vi at du først tar kontakt med oss via e-post (omplassering@fod.no). Vi har ikke mulighet til å ta imot hunder som kommer uten avtale. 

Vi ønsker at oppdretter av hunden kontaktes i forkant. Er hunden NKK registrert ønsker vi at det fremlegges skriftlig bekreftelse på at oppdretter er kontaktet og samtykker til at hunden overdras til FOD.

Vi krever ingen betaling for å ta inn hunder her hos oss, men setter pris på en donasjon i denne forbindelse, dersom du har anledning til dette.  

Ved inntak overtar FOD eierskap og alle rettigheter til hunden. Eier av hunden må kunne fremlegge dokumentasjon på eierskap, eller fullmakt på å kunne foreta denne disposisjonen. Vi gjør kun varige omplasseringer, og tilbyr ikke midlertidig pass av hunder.