Hvordan går du frem hvis du er nødt til å omplassere hunden din?

FOD mottar svært mange henvendelser fra folk som ønsker hjelp til å omplassere en hund de av ulike årsaker ikke kan beholde.  Da vi har stor pågang, ønsker vi at du som eier først prøver å omplassere på egenhånd. Vi forstår at det kan være utfordrende å finne et godt og varig hjem. Noen steder man kan be om hjelp til å begynne med kan være:

  • Oppdretter
  • Gjelder det rasehund, så kontakt rasehundklubben
  • Er du aktiv i en hundklubb/hundeskole, så kontakt de
  • Be om bistand fra Dyrebeskyttelsen i ditt fylke
  • Hør med din lokale veterinær som kanskje kan bistå eller gi råd om omplasseringssentre i nærheten
  • Ellers kan man også annonsere på eksempel finn.no, eller facebooksider ol. oppdelt etter fylke/områder hvor man kan annonsere

Når du kommer i kontakt med noen som ønsker å overta din hund anbefales det at potensiell ny eier besøker deg/dere et par ganger for å bli kjent, samt har hunden med seg hjem på besøk. Deretter hvis kjemien stemmer, så avtal en prøveperiode før endelig overtagelse. Still tilgjengelig for spørsmål den første tiden. Det ønskes jo at overgangen til nytt hjem skal gå så bra som mulig.

FOD setter seg ikke til doms over folk. Vi respekterer at man for eksempel på grunn av samlivsbrudd, boforhold, jobbsituasjon og lignende kommer til avgjørelsen at det er best for hunden å få et nytt hjem. Andre ganger kan man komme ut for livshendelser som er såpass akutte at man må finne en løsning umiddelbart. Vi prøver å bidra så godt vi kan med å finne egnede hjem. Det vil bero på konkrete forhold i den enkelte sak om det er ønskelig at hunden skal forbli i hjemmet til den omplasseres eller bringes til FOD-gården.

Hvordan går du frem hvis du er nødt til å omplassere hunden din via FOD?

Ta kontakt med oss på mail omplassering@fod.no. Vi sender deg da vårt skjema for omplassering som du returnerer per e-post, sammen med et par gode bilder av hunden. Skriv så utfyllende som mulig, så vi enklere kan finne det rette hjemmet. Vi legger så ut hunden til fjernomplassering på nettsidene våre, og hunden blir boende hjemme til vi setter dere i kontakt med nytt potensielt hjem.

Melder det seg interesserte, må all kontakt ved fjernomplassering gå gjennom FOD, og de potensielle eierne må møte til intervju og bli klarert av oss før det tas kontakt.  Vi ønsker normalt 2 besøk av potensiell ny eier i hundens hjem, samt 1 besøk hos potensiell ny eier før en prøvetid på 4 uker inngås. Prøvetiden gir ny eier anledning til å undersøke hvordan personen og hunden takler hverdagen sammen. Vil ny eier etter prøvetidens utløp beholde hunden, skrives kontrakt med FOD. Trenger du umiddelbar hjelp med omplassering av hund, må du ta kontakt snarlig, og vi vil prøve å finne plass til hunden på kennelen vår.